Uncategorized

Знайомства з людиною з Росії Хорол Україна

СПБ, Підносив значення героїчного епосу, виступав проти фальсифікації його зразків. Шевченко в листі Ймовірно, він допоміг Шевченкові: від Харків. УРЕ Укр. Хорол, тепер Полтав. ІХ , м. Моршанськ, тепер Тамб. Навчався в Харківському, потім у Моск. З — директор уч-щ на Тамбовщині, потім на Полтавщині. З — помічник попечителя Харків. Підтримував дружні стосунки з багатьма діячами культури Росії та України. У —23 був членом декабристського "Вільного товариства аматорів російської словесності". Видав із своєю передмовою зб. Тут Ц.

Автор віршів та поеми, написаних рос. Опублікував статті про укр. У х рр. Ц фактично відійшов від літ. Сторінки з історії укр. Николай Андреевич Цертелев. Тбилиси, Случай, помогавшій многимъ открытіямъ былъ виновникомъ сего опыта. Нечаянно попался мнђ слђпой, шестидесяти лђтъ Бандуристъ, который подобно древнимъ Рапсодамъ переходя изъ одного мђста въ другое воспђваетъ подвиги отечественныхъ Героевъ.

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Я списалъ все что онъ зналъ и съ удовольствіемъ увидђлъ шесть стариныхъ пђсней, къ которымъ въ послђдствіи присоединивъ и еще четыре таковыхъ же, принялъ намђреніе издать оныя. Собирая старинныя Малороссійскія пђсни, я уверенъ былъ, что не отыщу другой Илліады; но не сомнђвался также въ томъ, что пђсни сохраняемыя столь долгое время народнымъ преданіемъ могутъ остановить на себъ внимательный взоръ наблюдателя.

Не одни Греки и Римляне умђли видђть и чувствовать. Не возможно думалъ я, что бы живое воображеніе Малороссіянъ не воспламенилось чудными переворотами претерпђнными отечествомъ ихъ; невозможно, чтобы люди умђющие цђнить прелесть спокойствія, не были пораженны буйствомъ Татарскихъ набђговъ.

Предмђты ужасные всегда поражаютъ нас ранђе пріятныхъ; эпохи бђдствій и кровопролитій предшествуютъ истинной славђ народовђ. Історія "думових" пошуків. Нечаянно попался мнђ слђпой, шестидесяти лђтъ Бандуристъ, который подобно древнимъ Рапсодамъ переходя изъ одного мђста въ другое воспђваетъ подвиги отечественныхъ Героевъ Можно ли списать природу вђрнђе? Перша друкована поява "дум" се збірка князя Миколи Цертелева, що вийшла р. Для пізніших збирачів вона довго була першою збіркою записів, а дата її виходу початковою датою в історії збирання "дум".

Одначе ся дата трохи запізна: Цертелев сам почав збирати "думи" р. Дуже ймовірно, що приклад такий був, і треба було його пошукати. Згодом він був опублікований у цілості в праці П. Таким чином початкову дату в історії "дум" можна було віднести до р. Але не входячи тимчасом в оцінку сього здогаду, ми зробимо ще один крок далі і почнемо історію "дум" від р. Сього року вийшло перше видання славної російської збірки билин і пісень Кірші Данилова "Древнія россійскія стихотворенія". Воно було видане заходами начальника московської пошти Ключарьова і присвячене тодішньому головному директорові пошт, Д.

Від сеї посвяти, думаємо, веде свій початок збирання укр. Дмитро Прокопович Трощинський, великий поміщик з Миргородщини, секретар цариці Катерини і міністр Павла й Олександра І, був у себе на Полтавщині центром досить живого культурного життя, що в тодішнім полтавськім окруженню не було позбавлене укр.

Приймальна комісія

Правда, поки черга дійшла до молодших Трощинських, Запорожжя не стало, але укр. В пізніших часах близькими сусідами Трощинського були В. Капніст і В. Гоголь, останній спеціяльно займався навіть домашнім театром Д. Трощинського і писав для нього укр. Трощинський сам любив Україну і охоче пересиджував тут часи, коли не був на активній державній службі. До кінця віку дотримувався він укр.

Між "к о н ц е р т а м и" його двірських музикантів напевне були і укр. При тім дім Трощинського був надзвичайно гостинний: все панство, велике і мале з околиці, ближчої і дальшої, бувало в нього в Кибинцях і приймав його він з радістю незалежно, або майже незалежно, від громадського стану гостя. Жінка старшого племінника і головного наслідника Трощинського з великою чулістю пише до своїх батьків про те, як уважливо вітав "міністр" у себе якогось "бідного старичка", що мав тільки шість душ кріпаків. Коли не бувало гостей, старий "міністр" нудився, і домашні видумували для нього ріжні забави.

Мати Гоголя описує в однім листі сей своєрідний побут: весілля кухаря, на якім танцював сам Трощинський; другого дня балет під музику домашнього "сочиненія" і знов танці; далі дитячий концерт і т. Коло Трощинського завжди був його блазень Роман, а велику ролю в його розривках грала і місцева служба. Зрозуміло, що до такого привітного дому стягалось усе, що мало охоту до розривки, а ще більше які-небудь амбіції і потребу звязків, або протекції.

Не дурно Ломиковський у своїх листах називає резиденцію Трощинського "столицею". Передусім, очевидно, товклася там повітова молодь. Бував там молодий Гоголь, бував молодий Цертелев, як повернувся з університету.


 1. Головні новини.
 2. Микола Цертелєв (Церетелі) - пісні, біографія - Українські пісні.
 3. часи знайомств Старобільськ Україна;
 4. знайомства метро в Новодністровськ Україна.
 5. Пошук автобусних білетів.
 6. Микола Андрійович Цертелєв (Церетелі).
 7. додаток для лесбіянок поруч Сватове Україна?

Бував очевидно і автор "Повђстей малороссійскихъ". В цінній статті про кн.

Микола Цертелєв (Церетелі) - пісні, біографія - Українські пісні

Цертелева М. Мочульського гарно змальовано сей гурт сусідів, якого центром був Трощинський, куди стікалось чимало тодішніх укр. Молодий "любитель рус.

Навігаційне меню

Собирая старинныя Малороссійскія пђсни, я уверенъ былъ, что не отыщу другой Илліады. Оточення "любителя древностей". В часі повороту Цертелева Трощинський, що з р. Маємо опис одного з родинних свят у Кибинцях, на яке з'їхалося осіб і мешкало в Трощинського аж три дні, а тимчасом "на господскомъ кормђ" стояло понад коней. Можна припустити, що з нагоди шестидесятиліття миргородського магната ціле се його окруження, щиро прихильне до нього, як можна судити з приватних листів, а разом з тим досить сервілістичне, зробило деякі спеціяльні зусилля, щоб приподобатись своєму "добродієві": готовились віршовані поздоровлення і похвали, яких не бракує в родинних архівах Трощинських, а можливо й инші літературні дарунки.

Правдоподібно, що Трощинський до таких ознак поваги й удячности не був байдужим, і Ключарьов, поручаючи Якубовичу посвятити сьому "любителю древностей" збірник Кірші Данилова, мусів знати, що зробить приємність своєму шефові. Правдоподібно, що за прикладом Ключарьова пішли й инші прихильники Трощинського. Та перше ніж говорити про нього, спинимось на пізнішій збірці Цертелева, бо се нам дасть деякий матеріял до міркувань і про ранішу. Мало що знаємо, як зложилася збірка Цертелева. Цензурний дозвіл на збірці Цертелева каже, що в липні р. Передмова-ж починається словами: "Года за четыре передъ симъ, находясь долгое время въ Полтавской Губерніи, сдђлалъ я небольшой опытъ Се вказує на рік як час збирання.

В сім році Цертелев справді був у Миргородськім повіті, як видно з його пізніших статтей, і мав можливість чути й записувати "кобзарські співи". Перед роком він учився в московськім університеті і мабуть не міг займатися збирацтвом; не відомо, щоб він і бував тоді на Полтавщині.

В яких обставинах звернув він увагу на "думи", приїхавши по скінченню університету додому, не відомо. Більшість "дум" Цертелева дуже популярні нумери і він міг легко почути їх від одного з "кобзарів", що в тих часах не могли бути рідкістю в Миргородськім повіті, такім багатім на "кобзарів" ще до початку ХХ ст. Але така об'єктивна можливість для записування "дум" сама собою може-б і не спонукала Цертелева записувати їх, коли-б не послужив стимулом приклад посвяти Якубовича [Ключарьова — Якубовича] і бажання використати сей спосіб, щоб зробити приємність Трощинському і здобути собі його прихильність або й поміч для службової кар'єри, яку саме мусів починати Цертелев.


 • Забудькувате місто.
 • події знайомств Рівне Україна.
 • Микола Андрійович Цертелєв (Церетелі).
 • Забудькувате місто | Газета «День»;
 • Хорол (місто) — Вікіпедія.
 • острів знайомств Берислав Україна.
 • Гарячі теми;
 • Цертелев міг знати збірник Кірші Данилова ще з Москви, але тут, у Кибинцях він мусів побачити його доконче, і хто зна, чи Трощинський, такий охочий до все нових розривок, не піддав сам молодому любителеві руської словесности думку пошукати поетичних скарбів на Україні. Мочульський, описуючи початки збирання Цертелева, припускає, що в мріях Цертелева носилось тоді відкриття нової Іліади або другого Слова о полку Ігоревім. Ми, на жаль, не знаємо, якого місяця вернувся Цертелев додому і коли почав збирати свої "думи"; тому не вгадати нам, чи встиг він довести своє діло до кінця: зібрати їх на час роковин Трощинського.

  Причина, чому він не передав їх Трощинському того-ж таки року, вже не залежала від Цертелева, бо іменини, на які, думаємо, готував свій дарунок Цертелев, того року не відбулись.

  Хорол – благодійний концерт на підтримку онкохворого Артема Махна

  В місяці серпні, або дещо раніше Трощинський поїхав до Петербурга в справах Полтавських дворян, мав авдієнції в царя, що прийняв його дуже добре, засидівся там, та й пересидів 26 жовтня, свій день іменин і народин. Трощинський тоді одержав портфель міністра юстиції і на Україну вернувся аж р. Збірка Цертелева мусіла лягти на деякий час. Думаємо, що про се незакінчене й мабуть забуте діло нагадав Цертелеву знов таки збірник Кірші. В р. Але Цертелев таки зробив те, чого не міг зробити в році: підніс Трощинському свою збірку, вже друковану.

  Хорол (місто)

  Публікація князя Цертелева — забагато питань і загадок? Склад першого видання "дум". Перше видання "дум" — кн.